Privacy Policy

Deze website is in beheer van de BVP Group

Ons vestigingsadres is Prinsenbeek, 4841 RB
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 62033387
Ons btw-nummer is 54607584B01

Bij een bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres en bewaren wij enkel de informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: contact@beeldschermbrilshop.nl
Voor informatie over de veiligheid van bestellen bij beeldschermbrilshop.nl en voor meer informatie over veilig bestellen bij webshops in het algemeen verwijzen we u graag naar ‘Veilig Bestellen‘.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van de BVP Group, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Dit is nog niet gedaan er er zijn tot op heden geen plannen dit uit te voeren.
Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
U kunt in de toekomst periodieke mailings gaan ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen,
kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Dit kan ook van andere bedrijven zijn waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Er bestaan bij beeldschermbrilshop.nl tot op heden geen plannen om uw mail gegevens voor deze doeleinden te gebruiken. BVP Group zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via (post, telefoon of) e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres. BVP Group kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

U kunt zich beroepen op de informatie in deze privacy policy ongeacht aankoop van een van de producten (‘Power‘, ‘SunSet‘ en ‘Filter‘) die op deze webshop worden aangeboden.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met BVP Group op het hierboven vermelde adres (contact@beeldschermbrilshop.nl). Indien u na contact niet tevreden bent, of uw vragen niet afdoende beantwoord zijn, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.